Espacio para descubrir el ciclo anual de los cultivos tradicionales en el Museu del Blat, en el mas El Colomer

Tasca
Disseny de l'activitat i construcció dels materials.