Itinerario participativo en el Museu d’Histàoria de Catalunya sobre la evolución de las tecnologías.

Tasca
Disseny de l'activitat i dels materials